Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

menterie
2140 6c7e
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viasilence89 silence89

July 02 2017

menterie

June 26 2017

menterie
7094 d23a
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoniewszystko toniewszystko

June 25 2017

menterie
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialexxie lexxie

June 23 2017

menterie
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viatfu tfu

June 22 2017

menterie
3589 b657
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
menterie
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viatoniewszystko toniewszystko
menterie
Jestem zmęczona myśleniem o tym, czego mi nie mówisz.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
menterie
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialexxie lexxie
menterie
1479 04ba 500
Reposted frommessclew messclew viadrozdzi drozdzi
menterie
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viadrozdzi drozdzi

June 21 2017

menterie
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

June 20 2017

menterie
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitmakesmecalm itmakesmecalm
menterie
menterie
2445 a458
Reposted frompiehus piehus viaitmakesmecalm itmakesmecalm
menterie
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka

June 19 2017

menterie
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaioiooo ioiooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl